Loading

Termeni si Conditii

Bine ați venit pe site-ul nostru!
Telefon: 0721667950 / 0216834021
TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Vizitarea, folosirea, sau comandarea serviciilor vizualizate pe site-ul www.autotehnic.net implică acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos.

Site-ul www.autotehnic.net este deținut și administrat de SC Autotehnic Service Auto SRL cu sediul în București, Str. Gheorghe Asachi nr. 20, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17127/2008, CUI RO24572549, denumit în continuare Autotehnic Service.

Autotehnic Service își asumă dreptul de a efectua modificări ale acestor prevederi sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al site-ului Autotehnic Service, incluzând: texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Autotehnic Service şi, după caz și, a altor terți care au autorizat Autotehnic Service  le utilizeze și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea conţinutului fără acordul scris al Autotehnic Service sau al proprietarilor de drept este interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

Autotehnic Service nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauzainclusiv din cauza unor modificărisetări, up-grade-uri etc. Autotehnic Service nu răspunde de conținutulcalitatea sau natură site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul Autotehnic Service, indiferent de natură acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauza.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Autotehnic Service este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor datelor cu caracter personal sub nr. XXXXXXXXXX.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Autotehnic Service  are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale furnizate și numai pentru scopurile specificate: emiterea facturii fiscale, informarea asupra stării programării și expedierea către client. Refuzul oferirii informațiilor atrage imposibilitatea onorarii programării.

Autotehnic Service nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul și nici nu garantează faptul  site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de Autotehnic Service nu conțîn viruși sau alte componente dăunătoare. De asemenea, Autotehnic Service  nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.

Autotehnic Service nu face publice și nu vinde bazele de date conțînând informații referitoare la datele personale ale Clienților săi. Datele nu vor fi transferate în alte state.

Informațiile referitoare la cardurile bancare ale Clienților nu sunt stocate în baza de date a site-ului Autotehnic Service, acestea fiind procesate și folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. Autotehnic Service nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

Datele dvs. personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept  verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităti în drept  efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Conform Legii nr. 677/2001, clienții au dreptul la informare, dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiției.

Pentru acuratețea informațiilor clientul este rugat  comunice orice modificare intervenită de la dată înregistrării sale în baza de date. Eliminarea din baza de date a datelor personale ale unui client se face în baza solicitării sale scrise expediate electronic. Ștergerea definitivă a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirmă clientului.

Puteți și mai multe informații despre acest lucru în Politică de confidențialitate privind utilizarea datelor personale.

PROCEDURA DE COMANDĂ

Clienții pot face programări la Autotehnic Service fie online, cu ajutorul formularelor de programare, fie prin e-mail sau telefon. Programarea se consideră valabilă numai după ce Autotehnic Service confirmă Clientului prin e-mail/telefon posibilitatea onorarii acesteia.

Clientul poate anula programarea (denunțare unilateralăprin e-mail de preferință în aceeași zi în care a fost plasată până la ora 16 sau telefonic, în intervalul orar precizat în pagină de contact a site-ului.

MODALITĂȚi DE PLATA

Plata serviciului comandat se poate efectua cu cardul sau numerar la sediul Autotehnic Service.

Pentru plata cu cardultranzacția va apărea pe extrasul de cont cu numele: Autotehnic Service.

RECLAMAȚII PRIVIND SERVICIILE

Orice reclamație privind serviciile furnizate va fi adusă la cunoștință Autotehnic Service în maximum 24 de ore de la momentul efectuării serviciilor, prin e-mail sau telefonic. Autotehnic Service urmează  o soluționeze în cel mai scurt timp. Valoarea maximă a obligațiilor companiei noastre față de orice client în cazul în care reclamația se confirmă, este valoarea sumei încasate de la client pentru respectivul servici.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Autotehnic Service face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din aceast site.

Totalitatea imaginilor și textelor de pe Autotehnic Service sunt cu titlu exemplificativ. În acest sens produsele livrate în comandă pot fi diferite de cele prezentate online (ambalaj, culoare, aspect, accesorii, format etc.). De asemenea, Autotehnic Service va putea modifică oricând detaliile disponibile online privind produsele și serviciile oferite. Imaginile și descrierile produselor pot conține erori sau pot fi diferite de realitate, Autotehnic Service nu răspunde pentru astfel de situații, dar va încerca  le rezolve cât mai curând de la semnalarea acestora.

Prețurile de pe  Autotehnic Service nu includ alte cheltuieli, dacă nu se specifică altfel în mod special pe site.

De asemenea, Autotehnic Service nu răspunde de conținutul site-urilor la care se ajunge prin link-uri.

COMENTARIICOMUNICĂRI ȘI ALTE DATE/INFORMAȚII

Utilizatorii pot face comentarii și orice alte comunicări, pot transmite sugestii, întrebări sau alte informațiiatâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, rasist, provocator, obscen, amenințătordefăimător, nu tulbură în nici un fel viață privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu Autotehnic Service, nu sunt email-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legislația penală în vigoare.

Autotehnic Service nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comentarii sau comunicăriÎn cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră  utilizatorul acordă Autotehnic Service dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modificăadaptapublică, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezența aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează  are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut nu cauzeze prejudicii nici unei persoane fizice sau juridice. Autotehnic Service își rezervă dreptul de a retrage de pe Autotehnic Service orice comentarii sau comunicări considerate  neadecvate și neconforme cu condițiile de mai susfără o avertizare prealabilă adresată utilizatorului.

ACCESUL ONLINE AL UTILIZATORILOR

Autotehnic Service nu garantează accesul clienților la site-ul  Autotehnic Service în orice moment, neraspunzând de probleme cauzate de terți (probleme tehnice, defecțiuni datorate serverului sau conexiunii la Internet) sau probleme generate de upgrade sau de orice alte motive comerciale ale Autotehnic Service.

REDUCERILE

Politică prețurilor/reducerilor de pe site este stabilită în totalitate de către Autotehnic Service, iar prețul de cumpărare este cel afișat în momentul efectuării programării.

Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative. Pentru calculul sumei se păstrează reducerea cu valoarea cea mai mare.

Promoțiile sunt aplicate programarilor care respectă integral regulile afișate pe siteîn perioada de valabilitate clar menționată șiîn limita stocului disponibil.  Autotehnic Service poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

FORȚă MAJORĂ ȘI LEGEA APLICABILĂ

Atât clientul cât și Autotehnic Service nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

Termenii și condițiile de utilizare se supun legislației române în vigoare.

Orice conflict apărut între Autotehnic Service și clienți va fi rezolvat pe cale amiabilăÎn cazul în care acest lucru nu este posibilse vor aplică prevederile legale românești în domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.

DIVERSE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauzaaceastă nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea programării, clientul acceptă fără obiecțiuni Termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din folosireasite-ului www.autotehnic.net.